TECHNOLOGIE OM OPERATOREN VANOP AFSTAND TE ONDERSTEUNEN BIJ HUN TAKEN

Technologie voor het ondersteunen op afstand (of remote assistance) zorgt ervoor dat een expert vanop een afstand een medewerker kan ondersteunen in zijn taken, bijvoorbeeld bij een opleiding, onderhoudsopdracht of ter assistentie tijdens het werk.

Boost voor remote assistance

Remote assistance technologie heeft het opgelopen jaar een serieuze boost gekregen. Wearable devices, zoals smart glasses, waren al langer beschikbaar op de markt, maar remote assistance heeft hun gebruik enorm doen toenemen. Deze toestellen laten de medewerker toe om op een handenvrije manier instructies te bekijken. De ingebouwde camera filmt wat de medewerker ziet en deelt dit beeld met de expert op afstand, die via zijn PC of tablet kan meevolgen. De expert kan eventueel aantekeningen maken op deze beelden, die dan weer via een display op de bril aan de medewerker getoond worden. Ingebouwde microfoons en luidsprekers zorgen ervoor dat ze vlot met elkaar kunnen communiceren.

Naast de groeiende verkoop van toestellen, zijn er ook heel wat applicaties ontwikkeld die remote assistance mogelijk maken. Al deze applicaties maken het mogelijk om een medewerker en een expert met elkaar in contact te brengen, maar het verschil zit hem in de extra functionilteiten. Sommige applicaties laten toe om annotaties te maken of documenten te delen, terwijl andere apps meerdere experten in dezelfde call kunnen brengen of sessies kunnen opnemen.

Onze rol?

Onze rol is om als onafhankelijke partij het remote assistance landschap in kaart te brengen en bedrijven en organisaties in Vlaanderen helpen in hun zoektocht naar een goede remote assistance oplossing. Zo bekijken we de voor- en nadelen van verschillende toestellen en applicaties. We onderzoeken welke combinaties mogelijk zijn, om op die manier voor iedere situatie de beste oplossing te kunnen samenstellen. Alle informatie die we verzamelen, is terug te vinden in onze online database, die je op de Wiki-pagina terugvindt.

Flanders Make en Howest hebben vanuit hun vele onderzoeksprojecten heel wat ervaring omtrent dit onderwerp en bieden deze kennis is dit project aan, zodat bedrijven en organisaties deze technologie kunnen inzetten bij toepassingen waar fysieke assistentie niet of moeilijk haalbaar is omwille van bv. veiligheid (social distancing, gevaarlijke omgevingen) of toegankelijkheid (kleine ruimtes, verspreide sites).

TECHNOLOGIE VOOR TRAINING EN ONDERSTEUNING OP AFSTAND

Perfect passend binnen dit ondersteuningstraject in Covid-tijden past het COOCK-project “Technologie voor training en ondersteuning op afstand”. Dit project heeft als doel organisaties binnen de industrie, het onderwijs en de zorgsector te inspireren om technologische oplossingen te implementeren die toelaten om activiteiten uit te voeren met respect voor de social distancing-regels. 

De aangereikte ‘augmented/mixed reality’ technologieën maken gebruik van smartglasses, smartphones of tablets. Hiermee kan een observator de acties van de uitvoerder in real-time volgen. Het doel is om de uitvoerder (operator, expert, leerling, leerkracht, patiënt, hulpverlener,…) te assisteren of volgen. Behalve verbeterde veiligheid (o.a. door social distancing) hebben deze remote assistance technieken ook volgende voordelen:

  • kortere opleidingstijd;
  • mogelijkheid tot het uitvoeren van complexere taken;
  • efficiënter inschakelen van schaarse experten;
  • sneller oplossen van problemen.

Hoewel deze technologie beschikbaar en betaalbaar is, zijn de voordelen ervan nog weinig bekend in de samenleving en is het gebruik ervan beperkt. Het algemeen doel van dit project is het aanbieden van alternatieven voor opleidingen en assistentie. Dit project richt zich dus niet uitsluitend op professionele gebruikers, maar ook op burgers zoals leerlingen en patiënten. Via verschillende kanalen zal er met publicaties en laagdrempelige demonstraties interesse opgewekt en kennis overgedragen worden aan de diverse sectoren, verspreid over Vlaanderen.