Howest is een atypische hogeschool waarbinnen meerdere onderzoeksgroepen actief zijn, waaronder ook de toegepaste onderzoeksgroep DAE research, die zich specialiseert in de vertaling van gametechnologie naar brede sectoren en al heel wat toegepaste onderzoeksprojecten tot een goed einde gebracht heeft.

Het motto van deze onderzoeksgroep is altijd “sector innovation through game technology” geweest, waarbij we dus beogen om in diverse sectoren tot innovatie te komen m.b.v. game-technologie en tegelijk kennis laten terugvloeien rond state-of-the-art naar ons curriculum, vaak via interdisciplinaire samenwerking met andere onderzoeksgroepen. Dit altijd in samenwerking met bedrijven en organisaties uit heel uiteenlopende sectoren zoals sport, erfgoed, maakindustrie, zorg, onderwijs, logistiek enz. Voor een overzicht van projectresultaten verwijzen we naar onze website.
Momenteel lopen volgende onderzoekslijnen/speerpunten: immersieve technologie, procedural 3D content generation, AI (computer vision, pose tracking, natural language learning, …), eyetracking & sensoren (HITlab) en hybrid raytracing.